VYHLÁSENIE
O ANULOVANÍ REGIONÁLNYCH FUTBALOVÝCH SÚŤAŽÍ SÚŤAŽNÉHO
ROČNÍKA 2019/2020 NA SLOVENSKU.

Na základe rozhodnutí najvyšších orgánov SR a mimoriadnej situácie v našej krajine,
spôsobenej koronavírusom, vydávajú predsedovia regionálnych zväzov nasledovné
vyhlásenie:
a) Rušíme všetky regionálne súťaže dospelých, dorastu, žiakov a prípraviek jarnej časti
s.r. 2019/2020 a vyzývame ObFZ, aby konali rovnako.
b) Následne anulujeme výsledky všetkých doteraz odohratých regionálnych súťaží roč.
2019/2020.
c) Pre prípravu s.r. 2020/2021 platí zásada, že z aktuálnych regionálnych súťaží nikto
nepostupuje ani nezostupuje.
d) Usporiadanie budúceho s.r. 2020/2021 bude v kompetencii príslušného riadiaceho
orgánu, pri dodržaní vyššie uvedených zásad (a,b,c).
Zdôvodnenie:
Podľa odborníkov, bude doterajší nepriaznivý stav na Slovensku trvať dlhšie ako sa
predpokladalo. Deň D – kedy sa život dostane do normálu sa vzďaľuje.
Keďže jedným z najdôležitejších opatrení v boji s nákazou je aj obmedzenie osobných
a skupinových kontaktov, v našej nespočetnej futbalovej rodine sú vyššie uvedené opatrenia
nevyhnutnosťou.
Asi sme všetci s úľavou prijali rozhodnutie UEFA posunúť barážové stretnutia na neskorší
termín, samotné ME (budú sa konať v 12 mestách) o rok. Súčasná európska generácia čelí
najväčšej povojnovej kríze.
UEFA a všetky asociácie prejavili zodpovednosť, jednotu, solidaritu a v boji s doterajším
neduhom sa stalo ich ústrednou prioritou – ZDRAVIE PRED FUTBALOM
Keď sa UEFA rozhodla ku tak závažnému kroku, chceme aj my predstavitelia amatérskeho
futbalu deklarovať jednotu a zodpovednosť realizovaním uvedeného vyhlásenia. Máme za
to, že neexistuje iné riešenie. Vírus rozhoduje o živote a smrti. Je našou povinnosťou popri už
existujúcich opatreniach, zrejme tiež budúcich, pomáhať zdravotníkom – chrániť zdravie
a životy všetkých účastníkov našich súťaží.
Sme rozhodnutí zmierniť dopad koronavírusu, možno aj v prospech futbalu v budúcnosti,
najmä keď deň D je v nedohľadne.

Navyše:

 1. Súťaže RFZ a ObFZ hrajú prevažne pracujúci amatéri, chlapci a dievčatá navštevujú
  školy. Je nemysliteľné zúžiť jarné súťaže do jedného – dvoch mesiacov formou
  „anglických týždňov“.
 2. Súťažný poriadok SFZ (SP) čl.7/6 nám umožňuje citujeme: „Riadiaci zväz je oprávnený
  zakázať organizovanie stretnutia s odôvodnením“.
 3. SP čl.9/1 citujeme: Majstrovská súťaž sa hrá dvojkolovo systémom jar – jeseň“. Toto
  nebude možné dodržať, preto anulovanie doterajších výsledkov.
 4. Mimoriadna situácia bude mať značne negatívny dopad na ekonomiku, služby, …,
  školy budú doháňať zameškané. Nebude priestor na nahustené súťaže – tréningy, ak
  by aj deň D podľa optimistického variantu nastal v máji.
 5. V prípade postupov a zostupov musí existovať rovnosť šancí. Keďže jarná odvetná
  časť súťaží bude zrušená, nie je možnosť dodržať túto zásadu – preto žiadny postup
  ani zostup na všetkých úrovniach amatérskeho futbalu v s.r. 2019/2020.

Futbalový ročník 2019/2020 bude mimoriadny – taký história dlho nepamätá. No veríme, že
navrhované opatrenia sa v tejto neľahkej situácii stretnú s pochopením širokej športovej
verejnosti v záujme futbalu predovšetkým pomôcť, nie mu škodiť.

K podobnému kroku vyzývame aj SFZ, aby uvažoval o zrušení všetkých ním riadených
súťaží jarnej časti s.r. 2019/2020 a prijal rovnaké opetrenia.

Juraj Jánošík Ladislav Gádoši Jozef Paršo. Richard Havrila
predseda BFZ predseda ZsFZ predseda SsFZ. predseda VsFZ

Total Page Visits: 36 - Today Page Visits: 1

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *